Public Partner

 

Företaget

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet. Våra erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt styrda och offentligt finansierade verksam­heter, är ett av våra viktigaste kännetecken.

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentliga organisationer. Men våra ambitioner är högre ställda än så. Vi är mer än ett konsultföretag. Vi vill bidra till bestående värden för våra uppdragsgivare. 

Vi arbetar över hela landet i konsultroller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Våra uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller i statliga organisationer. Närheten till politiken går igen i de flesta uppdrag. I Public Partner är samtliga konsulter såväl delägare som på heltid anställda i företaget.

Våra konsulter

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen det vill säga insikten om att allt hänger ihop. För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden.

Det och ambitionen att bidra till samhällsutvecklingen genom många års erfarenheter som chefer och konsulter i offentlig verksamhet var det huvudsakliga skälet till att Public Partner en gång uppstod. Och samma skäl är vår drivkraft idag.

Etablerade sedan 2010

Företaget har vuxit snabbt och växer fortfarande. Vi som arbetar här har höga ambitioner både när det gäller företagets utveckling och våra personliga resor. Vi förenas i en vilja att förändra världen, göra samhället lite bättre för varje dag som går. När vi tar sikte på framtiden i vår vision ser vi det här framför oss:

Kunder och uppdrag

Public Partner finns över hela landet. Vi har till exempel jobbat med över hundra av landets kommuner. Vi är stolta över att få förtroende att jobba med så många uppdragsgivare över hela landet och finnas på plats från norr till söder.

Här kan du se ett axplock av de kommuner vi jobbat med och även en kortare beskrivning av varje referensuppdrag. 

Göteborgs stad
Utveckling av arbetsformer och samverkan inom arbetsmarknad och vuxenutbildning. Processledning ”Jämlik stad”.

Laxå kommun
Strategier för ekonomi i balans

Lerums kommun
Genomförande av ett utvecklingsprogram för kommunens samtliga verksamhetschefer.

Stockholm stad
Planering och genomförande av ledningsgruppsutbildning vid stadens grundskolor

Sundbybergs stad
Förslag till ekonomiorganisation

Upplands Väsby kommun respektive Järfälla kommun
Skolutveckling i hela kommunen för bättre skolresultat

Uppsala kommun
Utvecklingsprogram för kommunledningsgruppen

Örebro kommun
Ledarutveckling, kommunens samtliga chefer under tre år.

Läs mera på vår hemsida...

Vårt erbjudande       

Det finns såväl potential som utmaningar och tillkortakommanden i alla organisationer. Oavsett samhällssektor eller huvudmannaskap. I våra analyser blir det ofta tydligt. En Public Partner-konsult stannar dock inte vid det. Vår drivkraft är att stödja uppdragsgivaren att lyckas. Vi utmanar genom att vilja våra uppdragsgivares framgång.

Att hjälpa till med förflyttningen från problem och tillkortakommanden till möjlighet, måluppfyllelse och framgång. Vår mission är att stärka dig som kund.
I våra uppdrag återkommer tre kärnfrågor. De överlappar inte sällan varandra och uppdragen innefattar därför ofta delar av såväl styrning, struktur och ledning.    

Läs mera på vår hemsida...                         

Vi är Public Partner

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen, det vill säga insikten om att allt hänger ihop. För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden.

Läs mera på vår hemsida...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram