Företagsportalen

Välkommen till KEF:s Företagsportal. Här nedan kan du söka efter företag verksamma som leverantörer inom de områden vi listat. Du kan markera ett eller flera områden inom vilka du söker leverantörer.

Vi erbjuder löpande ytterligare företag att exponera sin verksamhet under Företagsportalen och vår ambition är att detta ska vara ett stöd för dig som söker intressanta leverantörer av produkter och tjänster till den kommunala sektorn och inom områden som är intressanta för KEF och våra medlemmar.

Företagens presentationer är i sin helhet respektive företags egna texter.

Om du är intresserad av att exponera ditt företag under Företagsportalen är du välkommen att kontakta Kella Norlander, 070-233 54 80, eller via mail.

Markera urval inom vilket du söker leverantör

Found 16 Results
Page 1 of 1

Public Partner


  Företaget Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet. Våra erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt styrda och offentligt finansierade verksam­heter, är ett av våra viktigaste kännetecken. Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentliga organisationer. Men våra ambitioner är högre […]

28 feb, 2021


HerbertNathan & Co


HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller rådgivning avseende Affärssystem, Ekonomisystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. HerbertNathan & Co är ett fristående företag och arbetar helt oberoende av systemleverantörer och konsultföretag med leverantörsintressen och har uteslutande fokus på att leverera hög kvalitet till våra kunder. Vi bistår verksamheter och organisationer i alla faser av ett affärssystemsprojekt, […]

5 jul, 2020


KomRedo


                                                                                                                       Om oss […]

15 maj, 2020


CGI


Innovationer för bättre medborgarservice Sedan 1976 har CGI hjälpt över 2 000 offentliga kunder i 15 länder att skapa värde för medborgarna, den offentliga verksamheten och samhället i sin helhet genom framgångsrika transformations-program. Och i Sverige finns vi alltid nära dig genom våra 30 kontor runt om i landet. CGI i Sverige har närmare 1 […]

7 jan, 2020


Serkon


    Ekonomi- och verksamhetsutveckling för Sveriges kommuner Vi på Serkon är experter på kommunal ekonomi och verksamhetsutveckling. I snart trettio år har vi säkerställt hög kvalité och effektivt resursutnyttjande tillsammans med Sveriges kommuner. Våra konsulter är specialister inom kommunal ekonomiadministration och löneadministration. Hos oss arbetar kommunekonomer, ekonomiassistenter, löneassistenter och verksamhetskonsulter - och vi är […]

15 dec, 2018


Söderberg-Partners


Vilka är Söderberg & Partners? Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess som styrelseordförande. De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 2200 medarbetare i sju länder. Det allra första […]

13 nov, 2018


Arribatec


Arribatec – Vi är inte som alla andra! Vår vision är - lite mer, lite bättre och med bästa möjliga service till våra kunder!   Arribatec är en lösningsleverantör som har som ändamål att erbjuda kunden de bästa lösningarna, så att de genom innovativt användande av IT ökar sin konkurrenskraft. Med vår engagemangsmodell ser vi […]

2 okt, 2017


Infocell


Om oss Infocell AB är ett utbildningsföretag som utbildar i Excel och övriga Officepaketet i hela Sverige. Hos oss hittar du allt du behöver under samma tak; vanliga schemalagda kurser, hemma-hos-utbildningar, webbaserad utbildning, gratis tips & tricks, Sveriges största nyhetsbrev inom Excel och vår populära Excel-chat. Produkter/Tjänster Schemalagda kurser Vår målsättning är att överträffa dina […]

15 aug, 2017


Kvalitetsmässan


Om Kvalitetsmässan DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla offentlig sektor. Här kan du under tre dagar samla erfarenheter och inspiration för att göra din egen organisation ännu bättre och smartare. Sedan 1989 har Kvalitetsmässan stimulerat utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter i riktning mot […]

20 apr, 2017


Unit4


Unit4 för kommuner och landsting Ekonomi – HR – Budgetering och planering – Inköp – Rapportering – Projekt – Fastighetsadministration Komplett och kostnadseffektiv lösning som betalar sig på nolltid. Unit4:s applikationer och tjänster används av mer än 1500 offentliga organisationer runt om i världen. Med skalbara och flexibla lösningar kan dessa organisationer åstadkomma mycket mer […]

6 mar, 2017


Refero


Välkommen till Refero Som specialister på att identifiera och korrigera felaktigheter i kapitalflöden återför vi dolt kapital till våra kunder. Vår analys skapar möjligheter till förbättring och kvalitetssäkring av kapitalflöden och rutiner kring dessa.  Vad vi gör Genom djupgående analyser av verksamhetens kapitalflöden upptäcker vi risker, föreslår förbättringsåtgärder och pekar på möjligheter till ökad lönsamhet […]

30 dec, 2016


Stratsys


  Om oss Det finns en uppsjö av olika modeller för hur man på ett strukturerat sätt ska få en organisation att jobba med strategierna för att nå mål och vision. Utgångspunkten för Stratsys 1999 var Balanced Scorecard men genom åren så har vi blivit mer ödmjuka och tänker att oavsett modell så finns det […]


Kommuninvest


Verksamhetsidé Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund verkningsfullt företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Vi bedriver en allmän och samhällsnyttig verksamhet. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest välkomnar alla kommuner och […]


KPA Pension


                                                          Det här är vår verksamhet Vi är pensionsbolaget som kombinerar trygga pensioner med etiska placeringar. Våra kunder är både arbetsgivare och deras anställda inom kommuner och landsting. Vi arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige och tar hand om tjänstepensionen för över en och en halv miljon kunder. Utmärkande för våra […]


Hypergene


Beslutsstöd för kommunal verksamhetsstyrning Med Hypergene KOMMUN får beslutsfattare i hela organisationen all viktig verksamhetsinformation samlad på ett ställe.     Produktens verksamhetsnära applikationer för strategi, planering, genomförande, uppföljning och rapportering gör att kommunen kan ta ett grepp om hela verksamhetsstyrningen för beslutsfattare på alla nivåer. Via en webbportal får alla snabbt och enkelt en […]

29 dec, 2016


Visma PubliTech


Generell företagsbeskrivning Visma PubliTech effektiviserar privata och offentliga organisationers verksamhetskritiska processer. Med våra lösningar får kunden en enklare jobbvardag och möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet – inte administration. Idag använder 80 procent av Sveriges kommuner Visma Public Business Suite. Det är ett heltäckande erbjudande för ekonomi, inköp, lön och HR, där utvecklingen styrs av […]

1 dec, 2016


Page 1 of 1

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram