Förstärkt utjämning med nytt förslag

21 aug, 2018

Mer pengar till glesbygd och socioekonomiskt svaga kommuner – det blir följden av de förslag till ny kostnadsutjämning som presenterades av regeringens särskilde utredare Håkan Sörman på KEF:s föreningsmöte i Malmö.

Utredningen räknar med att till 1 oktober lägga fram sitt förslag, som döpts till ”Lite mer lika”. Jämfört med dagens modell ligger större fokus på de behov som faktiskt finns, medan mindre hänsyn tas till hur kostnaderna historiskt sett ut.

Vinnare blir kommungrupper som glesbygd och mindre städer. De får i genomsnitt cirka 800 kronor mer per invånare. Storstäderna, större städer och kommuner nära dessa tappar i genomsnitt 300–400 kronor per invånare jämfört med dagens modell. Som en schablon motsvarar 100 kronor per invånare ungefär 5 öre i kommunalskatt.

Än större blir förändringarna på landstingssidan. Där tappar de tre storstadslänen i snitt nära 400 kronor per invånare, medan norra Sverige samt Gotland får 1 100 kronor mer per invånare.

Just Gotland pekas ut som vinnare av Håkan Sörman i samtal med KEF:s reporter.

Till nyheterna hör att Komvux läggs in i systemet, och på det området ges ersättning till kommuner med hög andel invånare med låg utbildningsnivå. Nytt på grundskolans område är att socioekonomiska skillnader ska påverka det generella statsbidraget.

På landstingssidan görs stora ingrepp, och en matrismodell går från 852 till 22 tänkbara patientgrupper.

Redan i dagens system skickas pengar från storstäder till glesbygd.

– Vårt förslag förstärker den nuvarande profilen. Och det ganska kraftigt, säger Håkan Sörman, tidigare vd för SKL.

En ny modell kan träda i kraft 2020, men troligare är 2021.


Text: LARS-GUNNAR WOLMESJÖ
Bild: André de Loisted

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram