Fusk med vårdersättningar upprör

20 sep, 2019

Gynna sig själv. Genom att manipulera ersättningssystemet har vissa vårdcentraler fått mer i ersättning på andras bekostnad. Bild: Istock

 

Ett antal vårdcentraler i Västsverige har manipulerat ersättningssystemen för att få högre ersättning.
– Manipulerandet påverkar legitimiteten för hela vårdvalssystemet, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Det var när privata vårdföretagare i Västra Götalandsregionen (VGR) upptäckte att ett antal vårdcentraler verkade ha fått märkbart större vårdtyngd man slog larm. I en skrivelse till VGR begärdes en oberoende revision av den vårdtyngdsbaserade ersättningen (AGC) för primärvården. Adjusted Clinical Groups är ett ofta använt diagnosbaserat system att beräkna ersättning utifrån vårdtyngd. Vårdgivare med ansvar för patienter med stor vårdtyngd får en större del av ersättningen, medan vårdcentraler med lättare patienter får mindre. Hela 42 procent av vårdcentralernas ersättning baseras på vårdtyngd, så AGC har stor inverkan på den totala ekonomin.

Regionen tog skrivelsen på allvar och genomförde en revision på de 29 vårdcentraler som hade störst avvikelser under verksamhetsåret 2017, varav 22 vårdcentraler var regionens egna och 7 privata.

Resultatet: 13 vårdcentraler har medvetet försökt manipulera sin ACG-poäng för att få högre ersättning. Av de 13 drivs 11 av regionen och två är privata.

Nio vårdcentraler hade möjligen försökt höja sina AGC-poäng, medan sju vårdcentraler i huvudsak hade skött sina ersättningar.

– Det här är väldigt störande för de vårdcentraler som sköter sig och gör rätt. De får mindre i ersättning, eftersom det här är ett nollsummespel. Detta är allvarligt, det medvetna manipulerandet påverkar legitimiteten för hela vårdvalssystemet, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Det står ännu inte klart hur VGR kommer att hantera fuskarna eller kompensera de vårdcentraler som förlorat pengar på manipulerandet.

– Det här visar hur viktigt det är med återkommande medicinska revisioner. Den här gången upptäcktes manipulationerna genom att omfattningen blev så stor, säger hon.

På SKL är man medveten om riskerna med ACG. ”Det finns indikationer på en överdriven diagnosregistrering i syfte att skenbart öka vårdtyngden i populationen” står det att läsa på hemsidan. God uppföljning, diagnosskolor och medicinska revisioner är SKL:s recept för att undvika felaktiga ersättningar.

 

Text: Thomas Pettersson

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram