Gå en e-kurs med Ola Eriksson!

28 aug, 2020

 

 

Vi har utökat KEF:s kursutbud och kan numera även erbjuda inspelade e-kurser. Genomför en e-kurs med Ola Eriksson, i din egen takt och när och var du vill!

E-kursen ”Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel” med Ola Eriksson, behandlar Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 –Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel”.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen.

Förutom en genomgång av rekommendationens bestämmelser, tas bland annat även följande frågor upp i e-kursen:

  • Rättvisande bild enligt LKBR
  • När kan reglerna om ändrad redovisningsprincip tillämpas?
  • Vad är skillnaden mellan ändrad redovisningsprincip, rättelse av fel och ändrade uppskattningar?
  • Hur ska balanskravet hanteras vid tillämpning av R12?
  • Hur förhåller sig R12 till reglerna i RKR:s andra rekommendationer?
  • Ska rekommendationen även tillämpas på drift- och investeringsredovisningen?
  • Utformning av tilläggsupplysningar

 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med upprättande eller granskning av årsredovisningar i kommun, region eller kommunalförbund.

 

Så funkar det

Du hittar våra e-kurser på en egen hemsida: ekurser.kef.se. På sidan beställer du en e-kurs, loggar in och genomför kursen helt i din egen takt. Självklart med fördelaktiga priser för dig som är medlem i KEF!

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

 

Här nedanför kan du se ett klipp från utbildningen.

 

Boka och läs mer

Läs mer och boka på: ekurser.kef.se »

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram