Hans Petersson från KEF medverkar i statlig utredning kring ekonomistyrning

7 okt, 2020

 

Det är nu klart att Hans Petersson, som arbetar hos oss på KEF, kommer att medverka som expert i den statliga utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”.
Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar, genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

 

- En viktig del för KEF är att bedriva opinion kring kommunalekonomiska frågor. Vi är därför glada att Hans, och indirekt ocksåKEF, får möjlighet att delta i det viktiga arbetet, säger kanslichef Niklas Anemo.

- Det är spännande att återigen få medverka som expert i en statlig utredning, säger Hans Petersson. Det känns hedrande och angeläget, det är en viktig utredning med tanke på den förväntade ekonomiska avmattningen och befolkningsförändringar som ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering under kommande år.

Den statliga utredningen leds av Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket (ESV). Utredningen har ett brett uppdrag och ska komma med förslag inom olika områden, bland annat:

  • Förslag på hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade.
  • Undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner.
  • Förslag på lösningar som skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

- Hur balanserar vi mellan en sund ekonomi som efterlämnar samma förutsättningar till kommande generationer och nuvarande skattebetalares krav på verksamhet? Kan ett tydligt regelverk hjälpa till med detta? Det är viktiga frågor inför kommande år, fortsätter Hans Petersson.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Läs mer på www.regeringen.se »

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram