Hitta kommunens komparativa fördelar

12 februari, 2021

Alla vill driva effektiv verksamhet med bra kvalitet. Men för att nå de mål man satt upp krävs det att man kombinerar rätt komponenter i framgångspusslet.

En effektiv och framgångsrik kommun måste analysera och lita till sina egna komparativa fördelar – och samtidigt sträva efter att lära av de bästa. Alla har inte naturliga förutsättningar för besöksnäring eller logistikcenter.

Varje kommun måste förstå sin kontext och sina komparativa fördelar när man jobbar med näringslivet, säger Fredrik Bergström, affärsområdeschef på konsultföretaget WSP Advisory.
I företagets årliga studie Regionernas kamp finns ett robusthetsindex som visar hur rustade kommuner är inför framtiden. I toppen ståtar pendlingskommuner nära Göteborg och Stockholm – som Sundbyberg, Mölndal, Partille, Lerum, Nacka. I andra änden, med tuffast utmaningar, finns pendlingskommuner nära större och mindre städer samt en del landsbygdskommuner.

Så geografi väger tungt, men oavsett läge i landet har varje kommun en rad påverkbara faktorer. God tillgänglighet hör till det Fredrik Bergström sätter högt.

– Det betyder olika saker i olika kommuner. För Stockholm en bra tunnelbana, för Östhammar bra bussförbindelse till Uppsala.

EN NÄRLIGGANDE faktor är möjligheten att sätta bo i kommunen.

– Att bygga bostäder kan på kort sikt vara en kommunalekonomisk utmaning. Men på lång sikt blir det tufft att få sned befolkningsstruktur. Högskoleorter har en särskild uppgift i att få studenter att stanna kvar. Fredrik Bergström nämner Örebro som föredöme.

– Kommunen har varit bra på att ta fram mindre lägenheter. Ett genomgående budskap är att lära av de bästa, oavsett var de finns.

– Jag har hållit föredrag hos kommuner runt om i landet, och jag har slagits av att det inte är så vanligt att jämföra sig över hela Sverige. Man jämför sig i sin egen region. Skolresultat är en påverkbar faktor med stora skillnader mellan de bästa och sämsta kommunerna. Ofta är det på bruksorter som betygen är låga. Där har det förr gått att få jobb utan bra skolresultat, men så ser det inte ut i dagens kunskapssamhälle. Här finns mycket att lära av kommunerna i topp.

– Det måste finnas kravställande: Ni ska leverera! Det behövs rektorer som håller uppe nivån och som ställer krav på lärare.

ATT DET FINNS FÖRÄNDRINGSVILJA är också viktigt för kommunens framgång.

– Och en förmåga att genomdriva åtgärder som inte nödvändigtvis gynnar alla. Som att bostadsbyggande inte hejdas av överklaganden. Det gäller att bejaka utvecklingsarbete och tillväxtfrågor. Fredrik Bergström vill också lyfta fram konkurrensens betydelse, oavsett om det är en kommun eller en annan organisation. Och han betonar att konkurrens är en läroprocess. Idrottare fajtas på tävlingsdagen, men under träning lär de av andra.

– Det är viktigt att vara konkurrensutsatt. Då måste man hela tiden ifrågasätta vad man gör. Det är en mekanism som tvingar en att vara på tårna.

Detta är en artikel ut KEF:s tidning Kommunal Ekonomi. Läs mer om hur du prenumererar på tidningen »

Text: Lars Gunnar Wolmesjö
Illustration: Lasse Widlund

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram