Idéskrift om noter skriven av Ola Eriksson och RKR

29 december, 2020

KEF:s Ola Eriksson har i samarbete med expertgrupp från Rådet för kommunal redovisning (RKR), under hösten 2020 tagit fram en idéskrift om noter till de finansiella rapporterna. Skriften är ännu inte helt klar, bland annat har den ännu inte språkgranskats, siffrorna som används för att levandegöra exemplen är inte fullt ut konsistenta och layouten är ännu inte färdig.

Trots att skriften ännu inte är helt färdigställd har RKR:s styrelse i samråd med expertgruppen, beslutat sig för att publicera utkastet. Detta för att skriften ska kunna vara vägledande för upprättandet av kommande årsredovisningar.

Ta del av skriften på RKR:s hemsida:

Idéskrift – Noter

Aktuella tillfällen

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram