Information om KEF:s kursverksamhet i samband med Coronaviruset

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

 

Rapporteringen om coronaviruset är intensiv just nu. Kommunalekonomernas förening följer utvecklingen och rapporteringen om coronautbrottet noga och följer rekommendationer och anvisningar från Folkhälsomyndigheten.

Från och med torsdag 12 mars och tills vidare råder förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige med fler än 500 deltagare. Svenska myndigheter avråder för närvarande inte från deltagande i sammankomster med färre deltagare än så. KEF:s ordinarie utbildningsverksamhet påverkas följaktligen inte av regeringens beslut.

 

Samtliga hotell och konferensanläggningar som vi anlitar i Sverige följer svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelverket (2020-03-12) finns inget som tyder påatt viruset kan spridas via mat eller dricksvatten.

När det gäller resor inom Sverige finns inga särskilda råd eller restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

 

Vi undersöker för närvarande möjligheten att erbjuda vissa av vårens kurser på distans via livelänk. Vi återkommer när vi har mer information att lämna om detta.

 

Vi rekommenderar att du följer Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra: Skydda dig och andra – allmänna råd »