Intervju med Henrik Heyman om Malmö stads utveckling av Intern kontroll

3 mar, 2017

Henrik Heyman om utvecklingen av Intern kontroll i Malmö stad, 

Var befinner ni er idag med ert kontrollarbete?

– Vi har en liten bit kvar för att nå upp till vår ambitionsnivå. Det som kan utvecklas är självskattningen av hur den interna kontrollen fungerar som alla nämnder och bolag årligen fyller i. Vi ser en utveckling mot att alltfler kontrollkomponenter blir gröna i vårt utvärderingssystem, men vi vill att fler blir ännu vassare. Det är egentligen nu när systemet är på plats som det hårda arbetet börjar. Om man inte fortsätter utveckla systemet och bara förvaltar det riskerar vi att kvaliteten på den interna kontrollen försämras.

Vilka har varit de viktigaste lärdomarna sedan ni tog tag i arbetet med intern kontroll?

– Tydliga anvisningar är A och O. Vår projektgrupp pratade ihop sig rejält innan vi började genom att fundera på vad intern kontroll är för oss, vad är det vi ska få till samt andra relevanta frågeställningar. Det blev en hel del givande och utvecklande möten med projektgruppen. Att man pratar samma språk är viktigt men det är inte alltid lätt med kommunikationen. Det är väldigt lätt att missförstå varandra i en stor organisation.

Var har motståndet varit som störst?

– De kommungemensamma kontrollerna (på uppdrag av kommunstyrelsen) har det funnits synpunkter på. Det har bland annat handlat om urvalsmetoderna.

Vad har ni lyckats bäst med så långt? Vilka har framgångsfaktorerna varit?

– Vi fick ledningens stöd till att genomföra detta vilket bl. a. innebär att tid avsätts för samordnarna. Uthållighet är viktigt. Vi genomförde utvecklingsarbetet tillsammans med förvaltningarna och bolagen vilket har varit en framgångsfaktor. Vi har heller inte varit överambitiösa.

Vad finns det för utvecklingsområden/hur ser framtiden ut?

– Att kommunicera detta genom en informationsfilm som riktar sig till chefer men även alla anställda. Denna film är tänkt att läggas ut på intranät men bör även kunna vara med på APT-möten. Granskningsmetodik är ett annat område vi kan utveckla tillsammans med samordnarna. Vi behöver även utveckla vårt tekniska system och hur vi arbetar med det för att göra detta mer funktionellt och anpassat till vårt kontrollsystem.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram