Karenskrav i upphandling dras tillbaka

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

I karantän. Personal som jobbar inom Västra Götalandsregionen skulle få sex månaders karens vid en anställning på Lundby närsjukhus.  

Ett upphandlingskrav på att vårdgivare inte får anställa personal som jobbat inom Västra Götalansregionen sex månader innan anställning vållade starka reaktioner och noll anbud. Nu dras kravet tillbaka och upphandlingen görs om.

I våras blev det stora rubriker när Västra Götalandsregionen (VGR) inte fick in ett enda anbud på att driva verksamhet vid Lundby närsjukhus i Göteborg. Det rådande avtalet med Capio, som har drivit verksamheten i 19 år, löper ut nästa år.

En huvudorsak till att Capio inte lade något bud på fortsatt drift är det karenskrav som ingick i upphandlingsunderlaget: företaget får inte anställa någon som jobbat inom VGR de senaste sex månaderna. Enligt VGR gör karenkravet att det ”ökar sannolikheten för att det blir en utökad kapacitet istället för en omflyttning av befintlig kapacitet”.

Karenskravet fick mycket kritik av vårdföretagen när det infördes i regionens upphandlingar. Kammarrätten i Göteborg prövade redan 2014 om karenskravet stred mot upphandlings- eller EU-regler, men fann att så inte var fallet.

– Att karenskravet är legalt behöver inte betyda att det är lämpligt.  Vi måste ju klara av att kompetensförsörja sjukhuset och rekrytera personal, säger Capios kommunikationsdirektör Henrik Brehmer och påpekar att VGR är den enda region som driver karenskravet i sina upphandlingar.

Karenskravet har även fått hård kritik av de fackliga organisationerna.

– Vi tycker att det är så urbota dumt och tyvärr ett tecken på att regionen inte litar på sig själv. Här handlar det om en vårdgivare med ett uttalat mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Då kan man inte hindra tidigare anställda från att gå vidare i yrkeslivet, säger Christina Sjöberg, styrelseledamot i Västra Götalands läkarförening till Läkartidningen.

Nu backar dock regionen och en ny upphandling ska genomföras. Det mesta pekar på att karenskravet tas bort i det nya upphandlingsunderlaget. En ny tolkning innebär att det kan göras undantag vid upphandling av ett helt sjukhus.

– Vi är intresserad av att fortsätta verksamheten i Lundby. Men ännu har vi inte hört något konkret från regionen, säger Henrik Brehmer.

 

 

Text: Thomas Pettersson