KEF höll seminarium i Intern kontroll på GFOA konferensen i Denver, Colorado

1 jun, 2017

Förra veckan var delar av kansliet och styrelse samt specialinbjudna medlemmar i KEF på plats i Denver, Colorado för att delta på den årliga konferensen som arrangeras av Government Finance Officers Association (GFOA). Roland Svensson, KEF och Jörg Bassek, Sektorschef verksamhetsstöd i Borlänge kommun och styrelseledamot i KEF fick äran att hålla i ett av seminarierna på konferensen tillsammans med Jeff Right, CPA, CIA, Plante & Morran från Chicago.

Seminariet gick under namnet ”Expanding the boundaries of Internal controll” och lockade nära 800 kommunalekonomer från Canada och USA. Salen fylldes snabbt upp och åhörare stod längst sidorna för att få plats.

Seminariet avhandlade hur de som ansvarar för Intern kontroll tenderar att fokusera sin uppmärksamhet på taktiska mål och risken för förlust snarare än på bredare strategiska mål och risken för förlorade möjligheter.

Om du är intresserad av att ta del av dokumentationen från seminariet hittar du den här.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram