KEF:s första e-kurs på gång!

17 april, 2019

Ola Eriksson under filminspelningen av KEF:s första e-kurs "Ändrad redovisningsprincip".

 

Nu har vi påbörjat arbetet med KEF:s första egenproducerade e-kurs. Preliminär lansering av e-kursen som får namnet Ändrad redovisningsprincip är satt till 31 maj.

E-kursen blir en ca en timmes genomgång om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel. Kursen riktar sig till dig som arbetar med upprättande eller granskning av årsredovisningar i kommun, region eller kommunalförbund.

Kursen leds av KEF:s Ola Eriksson och Ingela Karlsson och är en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen.

 

Om e-kursen

Den nya ”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft 2019, tillsammans med nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) innebär införande av nya redovisningsprinciper. Det innebär också ett förtydligande av redan idag gällande redovisningsprinciper. Rådets rekommendation R12 är därför särskilt aktuell under 2019, inför upprättande av delårsrapport och årsredovisning.

Förutom en genomgång av rekommendationens bestämmelser, tas bland annat följande frågor upp:

 • Rättvisande bild enligt LKBR
 • När kan reglerna om ändrad redovisningsprincip tillämpas?
 • Vad är skillnaden mellan ändrad redovisningsprincip, rättelse av fel och ändrade uppskattningar?
 • Hur ska balanskravet hanteras vid tillämpning av R12?
 • Hur förhåller sig R12 till reglerna i RKR:s andra rekommendationer?
 • Ska rekommendationen även tillämpas på drift- och investeringsredovisningen?
 • Utformning av tilläggsupplysningar?
 • Vilka justeringar av redovisningen är nödvändiga respektive troliga i samband med övergången till reglerna 2019 och hur ska de hanteras?

Pris

Medlem i KEF: 795 kronor exkl. moms.
Pris för icke medlem: 1 495 kronor exkl. moms.

 

Praktisk information och beställning

För att kunna erbjuda en lätthanterlig och smidig upplevelse i samband med en e-kurs hos oss, kommer våra e-kurser samlas under en egen hemsida. På sidan kommer du kunna beställa en e-kurs, logga in och genomföra e-kursen helt i din egen takt. Hemsidan kommer att lanseras i samband med vår första e-kurs i slutet av maj. Först när webbsidan för våra e-kurser är i drift går det att boka e-kursen Ändrad redovisningsprincip.

Du får tillgång till beställd e-kurs inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen i 12 månader.

 

Kontakta oss

Har du frågor om vår kommande e-kurs Ändrad redovisningsprincip eller andra frågor kring vårt kursutbud är du välkommen att kontakta oss!

 • E-post: Medlem@kef.se
 • Kursinnehåll för Ändrad redovisningsprincip: Ingela Karlsson, utbildningsledare, tel. 072-061 90 60, ingela.karlsson@kef.se
 • Teknisk information om e-kurser: Johanna Lundgren, kommunikatör, tel. 0720-60 50 22, johanna@kef.se

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram