KEFs kansli har fått förstärkning av Johan Skeri och Göran Persson Lingman

17 aug, 2017

Kansliet har två nya medarbetare på huvudkontoret i Gävle.  Johan Skeri (t.v) och Göran Persson Lingman (t.h) är nya utbildningsledare på KEF. 

 

Mer om Johan

Bor: Mora
Familj: Fru och en dotter på 11 år, samt en labbevalp
På fritiden: Idrott, föreningsliv och jakt
Dit reser jag gärna: Där solen lyser, oavsett temperatur
Utbildning: Civilekonom (fördjupningar inom systemvetenskap/processer/LEAN), brandman
Yrkesbakgrund: Länsstyrelsen Gävleborg, F d Banverket, Mora kommun (inkl brandman 10 år), PwC

Ekonomerna inom kommunernas mjuka sektorer; såsom socialtjänst och utbildning, blir främsta målgruppen för Johan Skeri när han lämnar PwC och börjar arbeta som utbildningsledare på KEF.

–Jag vill veta hur de som deltar i utbildningen tänker idag och vad de vill i framtiden, vill gärna vara delaktig i deras resa säger han.

Bakgrunden som både ekonom och socialchef kommer väl till pass när Johan Skeri nu tar klivet från revisions- och konsultbolaget PwC till KEF. Han förstärker föreningens kansli och ser fram emot att bygga vidare på utbudet av utbildningar för medlemmar med jobb i kommunernas mjukare verksamheter.

–Det som driver mig är att möta medlemmarna och deras behov av kompetensförstärkning, säger han.

Johan Skeri har lång erfarenhet av att utbilda ekonomer och chefer i kommuner och landsting. De kurser han brukar hålla täcker allt från hur man blir en attraktiv arbetsgivare, ekonomistyrning i praktiken, kundfokus, omvärldsanalyser, till att fåpengarna att räcka till i framtiden.

–Nu behöver vi rikta in oss ännu mer på hur vi klarar framtidens finansiering av offentliga sektorn och de stora demografiska förändringar som väntar. Det kommer att ställas stora krav på transparens i styrningen och fördelningen av de ekonomiska medlen.

Under elva års arbete för PwC har Johan Skeri haft en hel del uppdrag som föreläsare på KEF:s kurser. Steget att byta arbetsgivaren är därför inte särskilt stort. Med sig i bagaget har han också erfarenheter från tio år som ekonom och socialchef i hemorten Mora.

Han kommer att ha Mora som bas, men räknar med att regelbundet finnas på KEF:s kansli i Gävle.

–Jag ser fram emot att vara med mer i lärandeprocessen.  Jag vill vara närmare där det händer och påverka utvecklingen in i framtiden, säger han.


Mer om Göran

Bor: Gävle
Familj: Fru samt två döttrar.
På fritiden: Familjen. Resor, gärna till Grekland. Intresserad av musik och klassiskt gitarrspel. Tyvärr blir det tyvärr inte så mycket tid över till att öva.
Utbildning: Förvaltningslinjen vid Stockholms universitet 1984 (förvaltnings/kommunal ekonomisk inriktning) och därefter vidareutbildningar inom ekonomistyrning, IT och kvalitetstekniker (t ex Lean).
Yrkesbakgrund:  I huvudsak arbetat som revisor och rådgivare vid PwC .(30 år). Har genomfört många olika granskningar i syfte att bedöma om det finns en god intern kontroll och/eller att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Som rådgivare medverkat i att utveckla olika verksamheter. Genomfört olika typer av utbildningar inom olika områden, tex hantering av räkenskapsinformation, process -och kvalitetsutveckling och intern styrning och kontroll.

Som certifierad kommunal revisor och rådgivare på PwC har Göran Persson-Lingman en bred repertoar. Nu byter han jobb, och tar plats på KEF:s kansli.

I över 15 år har Göran Persson ­Lingman haft olika uppdrag för Kommunalekonomernas förening.

– Bland annat har jag hjälpt till med deras IT­stöd och samarbetat kring Ta pulsen på ekonomistyrningen. Jag har också hållit utbildningar, till exempel i dokumentation av redovisningssystemet, säger han. Nu byter han arbetsplats i hemstaden Gävle, från PwC:s kontor till KEF:s kansli.

När han börjar nya jobbet efter årsskiftet tar han med sig en lång erfarenhet som rådgivare, revisor och utbildare inom en rad områden, till exempel intern styrning och kontroll. Process­ och kvalitetsutveckling och hantering av IT utifrån verksamheternas krav hör också till hans specialiteter. Förutsättningarna för att få till en effektiv och säker verksamhet blir något Göran Persson­Lingman fortsätter ägna sig åt när han nu börjar arbeta för KEF på heltid. Han kommer att hålla i en hel del utbildningar, både i det och andra ämnen.

– Jag ser stora möjligheter att med IT som medel att göra olika verksamheter bättre och säkrare.

Göran Persson­ Lingman har stor vana vid att se hur det IT­stöd som finns kan användas på ett bättre sätt, och han ser behov att följa upp hanteringen av IT i ökad grad.

Varför håller du gärna utbildningar?

– Det är både intressant och roligt. Känner man att en utbildning håller och är uppskattad blir det lite av en kick, säger Göran Persson­ Lingman.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram