Nytt nummer av tidningen Kommunal Ekonomi

31 mar, 2020

 

I årets andra nummer av Kommunal Ekonomi står de knappa resurserna i fokus. Kommunsektorns stora utgiftspost är personalen: kan vi få ut mer arbetstid av den befintliga personalen? Och, har vi rätt personal på rätt plats?

Vi tar en titt ut i Europas offentliga sektor och ser välbekanta fenomen: jakten på effektivitet och slimmade organisationer minskar motståndskraften när någon oväntat händer. Som Coronaviruset.

Nere i Skåne har några kommuner i samarbete med forskare tagit fram ett verktyg för att enklare kunna svara an mot lagkraven på God ekonomisk hushållning – det kan nog spara både tid och tankemöda.

På forskarsidorna konstateras det att kommunal samverkan ofta blir lite ostyrt, medan Po Tidholm i krönikan visserligen saknar lösningen på glesbygdens problem, men har en stark tilltro till dess förmåga! Och Clarrys förmåga tvivlar väl ingen på? I alla fall inte Clarry själv…

Läs Kommunal Ekonomi nr 2 »

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram