Kommunal Ekonomi nummer 4

26 aug, 2015

Ekonomichef Anna Cederqvist är Årets Kommunalekonom 2015! Hon får priset främst för sina båda läroböcker om kommunal ekonomi och organisation – en hjälp på vägen för nyvalda politiker och nyblivna tjänstemän.

Tema handlar om kompetensförsörjning. I vissa kommuner är det svårt att anställa ekonomer med rätt kompetens och konkurrensen från näringslivet är hård. Samtidigt som invandrade ekonomer har oväntat svårt att hitta jobb i kommunerna.

Landstingsresan går vidare till Region Gotland som vill utveckla näringslivet och se sin kära ö blomstra året om.
Clarrys kompetens skapar köer av intresserade utanför ekonomikontoret. Om man ser saken från positiva sidan...

Tidningen Kommunal Ekonomi

Vår tidning, som utkommer med sex nummer per år, ingår i det medlemskap som kan tecknas i Kommunalekonomernas förening. Du kan även prenumerera på Kommunal Ekonomi. Det gör du enklast genom att skicka ett mail till prenumeration@kef.se.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram