Kommunen måste själv sköta revisionens arkiv

21 sep, 2018

Strid har brutit ut i Luleå kommun sedan revisionen trots JO-kritik för hela tio år sedan inte flyttat sina handlingar från en revisionsbyrå till kommunen själv. Här reder vi ut vad som gäller:

JO kritiserade Luleå sedan en journalist anmält brister i utlämningen av kommunrevisionens handlingar. Han hade hänvisats till en revisionsbyrå, som inte skötte saken på samma rutinmässiga och skyndsamma sätt som kommunen i övrigt.

JO:s utslag var principiellt viktigt, och i de anvisningar för revisionen som finns på SKL:s webbsida hänvisas till beslutet via en länk.

Efter JO:s kritik beslöt Luleås revisorer att flytta arkivet till kommunen.

– Det har inte hänt nånting, säger avhoppade revisorn Gunilla Rubin (MP) till P4 Norrbotten.

Lars Lassinantti (S), ordförande i revisionen såväl 2008 som nu, anser att arkivet hanterats korrekt men medger att flytten stannade vid ett beslut.

– Sen blev det utav någon anledning inte fullföljt, säger han till P4.

Vid JO-anmälan 2008 anförde Luleå att det var vanligt att diarieföring och arkiv ingår i de tjänster som kommuner upphandlar av sakkunniga revisorer.

Lotta Ricklander, utvecklingsledare för revision hos SKL, vågar inte säga om så var fallet för tio år sedan. Men hon bedömer att kommuner och landsting numera normalt sköter hanteringen på egen hand.

– Revisorerna bedömer vad som ska arkiveras. De handlingarna hör till myndigheten och ska finnas hos kommunen, säger hon.

Diariet kan skötas av ett sakkunnigt biträde.

– Men arkivet ska finnas hos kommunen.

JO var tydlig 2008 och skrev att det framstår ”som självklart att registrering och arkivering m.m. av revisorernas allmänna handlingar ska ske inom ramen för eller i nära samband med – både organisatoriskt och lokalmässigt – den övriga kommunala förvaltningen”. Viktigt är att allmänheten inte ges intrycket att hanteringen sköts av någon annan.

JO riktade också särskild kritik mot att revisionsbyrån hade semesterstängt fyra veckor.
I Luleå är det nu beslutat att arkivet ska flyttas under hösten.

Text: Lars-Gunnar Wolmesjö
Bild: Istock
Bildtext: Revisionens arkiv ska finnas hos kommunen, inte hos revisionsbyråerna.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram