Kommunerna missar miljarder i budgeten för 2019

16 nov, 2018

Lugnar. Finansminister Magdalena Andersson tror på att välfärdsmiljarderna kommer, oavsett regering.

Så länge ingen ny regering bildas, lever kommunsektorn i stor osäkerhet. Främsta frågetecknet är utlovade tillskottet på 5 miljarder till välfärden, som inte finns med i budgeten för 2019.

 

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog ser svåra planeringsförutsättningar, när kommunerna inte vet om pengarna läggs in i en kommande regerings ändringsbudget.

Det aviserade tillskottet byggde på prognoser om sämre finanser i kommunsektorn, och de farhågorna kvarstår. I torsdagens budget för 2019 räknar regeringen med att sektorns underskott förvärras och blir ‑0,6 procent av BNP från 2019 och framåt.

– Om kommunerna inte får tillskott från staten, måste de jobba med effektiviseringar och skattehöjningar, säger Annika Wallenskog.

Finansminister Magdalena Andersson försökte lugna kommunerna när hon presenterade budgeten. Hon tror på ett senare beslut om välfärdsmiljarderna, oavsett regering.

– Många partier ser behov av ökade anslag till kommunerna, sa Magdalena Andersson.

Övergångsregeringen har utgått från budgeten för 2018 med justering för löner, priser, beslutade lagar och ingångna avtal. Anslagsförändringar som tidigare bara aviserats har tagits bort.

Enda stora politiska förändringen är att pensionärer får sänkt skatt genom förhöjt grundavdrag. Kommunsektorn tappar med detta 3,8 miljarder i skatteintäkter men kompenseras fullt ut av staten.

Principerna för övergångsregeringens budget innebär att redan beslutade tillskott blir kvar, däribland 2,5 miljarder kronor enligt Skolkommissionens förslag.

Det finns också aviserade neddragningar som nu inte genomförs. Där kan nämnas en tänkt minskning på 2 miljarder för bemanningssatsning i äldrevården. Men även här skapas osäkerhet. Blir anslagen verkligen kvar – eller försvinner de i en ändringsbudget?

– Vi får hoppas det blir klart snart med en ny regering. För nu är det så osäkert. Det är huvudpoängen, sammanfattar Annika Wallenskog.

 

 

Text: Lars Gunnar Wolmesjö

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram