Kritik mot moms på hyrd vårdpersonal

13 juni, 2019

Plus moms. Från den 1 juli är uthyrning av vårdpersonal belagd med moms. En merkostnad som inte gillas av SKL. Bild: Istock

Uthyrning av vårdpersonal har hitintills inte varit belagd med moms. Från den 1 juli blir det ändring på det: den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det gillar inte SKL.

Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2018 slog fast att om ett bemanningsföretag hyr ut egen anställd personal så ska ersättningen beläggas med moms, oavsett om det rör sig om vårdtjänster eller ej. Momsplikten gäller även om vårdgivare anlitar personal hos andra vårdgivare eller om personal anlitas som driver verksamheten i eget bolag.

I oktober 2018 kom Skatteverket med ett ställningstagande i analogi med Högsta förvaltningsdomstolens beslut: från den 1 juli 2019 kommer den nya tolkningen av momsreglerna för vårdtjänster att tillämpas.

Effekten blir förstås en rejäl merkostnad för vårdgivarna, något som SKL påtalat och opponerat mot. I en debattartikel i Svenska Dagbladet 12 juni hävdade SKL:s ordförande Anders Knape att Skatteverket bör skjuta upp tillämpningen av de nya reglerna.

Han hänvisade till att rättsläget är oklart och att de förhandsbesked som kommit från Skatterättsnämnden troligen kommer att överklagas. Skatteverket bör avvakta tills rättsläget är klarlagt och att det vore mycket olyckligt om verket skulle” på lösa grunder driva upp kostnaderna för hälso- och sjukvården”.

Men Skatteverket kommer inte att backa:

– Vi kommer att tillämpa den nya tolkningen av momsreglerna, det har vi publicerat på vår hemsida för att vara tydliga med våra avsikter. Vi anser inte att det är ett osäkert rättsläge, vi anser tvärtom att Skatterättsnämnden har gjort samma bedömning som Skatteverket, säger rättsliga experten Kerstin Alvesson och fortsätter:

– Om det skulle föreligga ett osäkert rättsläge innebär det inte att Skatteverket saknar rätt att fatta beslut. Det är vår skyldighet att tolka lagen på det sätt vi anser vara riktigt.

Att effekterna av den nya tolkningen av momsreglerna blir omfattande är man väl medveten om på Skatteverket.

– Det här är en stor fråga, det vet vi. Det var också därför vi gav aktörerna så pass lång omställningstid som åtta månader, säger hon.

Skatteverket generaldirektör Katrin Westling Palm har skrivit ett svar på Anders Knapes debattartikel. I skrivande stund är dock artikeln inte införd i Svenska Dagbladet.

 

 

Text: Thomas Pettersson

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram