Kunskapstester våren 2019

Kategorier: Aktuellt och Nyheter.

 

Nu är nästa omgång av kunskapstester för basnivån öppna för anmälan, testerna genomförs i februari. Kunskapstesterna är en del av det certifieringsprogram som KEF erbjuder som stöd vid kompetensutveckling samt som en trygghet vi rekrytering.

Certifieringsprogrammet i sin helhet består av fyra nivåer: basnivå, fördjupade kunskaper metoder och kommunikation samt en avslutande del med projektarbete. För att bli certifierad kommunalekonom behöver du genomgå alla fyra nivåer, men det går även bra att till exempel endast genomföra basnivån.

Kunskapstestet görs via programmet Digiexam, i valfri dator hos respektive deltagare.

Innan kunskapstestet görs för första gången måste programvaran laddas ner och installeras i din dator. Ett testprov skickas sedan ut i god tid innan provtillfället, för att kontrollera att all teknik fungerar.

Under 2019 kommer du även ha möjlighet att genomföra kunskapstester i maj, augusti samt i december.

Läs mer om kunskapstesterna>>