Äga eller hyra verksamhetslokaler: Hur kan kommuner och regioner välja ”rätt”?

Investeringarna inom kommunsektorn har ökat snabbt. Faktorer som ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt, skärpta hållbarhetskrav och en underhållspuckel för fastigheter byggda på 60- och 70-talen har drivit upp investeringsbehoven. Detta gäller inte minst i lokalförsörjningen. Det behöver investeras stort i såväl förskolor och skolor som äldreboenden och sjukhus.

Samtidigt har det vuxit fram ett dynamiskt segment i fastighetsbranschen, ”samhällsfastigheter”, som fokuserar på offentliga lokalbehov. Många aktörer vill, i olika affärsmodeller, äga fastigheter eller lokallösningar med kommuner och regioner som hyresgäster. Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör.

Kommuninvest publicerade i våras en fokusrapport i frågan. Det har även tagits ett brett initiativ för att få till ett mer aktivt kommunalt/regionalt samarbete på området. Var står vi nu? Och vad händer framöver? Hur kan kommuner och regioner ges ett bättre stöd vid riktigt svåra beslut?

Panel:

Joakim Åkesson, chef utvecklingsverksamheten lokaler Skanska

Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna kommun

Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest

Tid:
Ti 21 sept
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram