Agenda 2030 för ekonomer (Serkon)

Kursarrangör:

Agenda 2030 antogs för fem år sedan av alla världens länder i FN. Kommuner, företag och andra aktörer har kommit olika långt i sitt arbete med att stärka arbetet för hållbar utveckling. För att vi alla ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling behöver det finnas en grundläggande förståelse om Agenda 2030 och hur agendan kan användas.

Kursen Agenda 2030 för ekonomer riktar sig till dig som bättre vill få en bättre förståelse av Agenda 2030 utifrån olika perspektiv. Kursen ger också en beskrivning av de mest centrala delarna ur ett ekonomiskt perspektiv tillsammans med konkreta exempel på hur agendan kan integreras i den kommunala verksamheten.

 

Kurstillfällen

19 apr, 2021: Agenda 2030 för ekonomer (Serkon), Boka Läs mer...

Kursinformation

Frågor om kursen

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

Medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram