Analysera rätt saker – olika metoder för analys

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd.

Tillfälle:

12 dec, 2022: Analysera rätt saker – olika metoder för analys, Distansutbildning Boka Läs mer...

Information

Frågor om innehåll

Hans Petersson, 0725-052928, hans.petersson@kef.se

Administrativa frågor

Eva Virtanen, 072-061 70 90

Medlem@kef.se  

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en vecka innan kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram