Analysera rätt saker – olika metoder för analys

De närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också att Corona-krisen kommer påverka framtiden i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex försörjningsstöd.

 

Kurstillfällen:

3 nov, 2020: Analysera rätt saker – olika metoder för analys, Distansutbildning Boka Läs mer…

 

 

Kursinformation

Frågor om kursen

Hans Petersson, 0725-052928, hans.petersson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

Medlem@kef.se  

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca en vecka före kursstart. Länk till distansutbildningen skickas senast två dagar innan kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer