Analysera resultaten med Kolada

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en temadag kring jämförelser och workshop kring Kolada. Temadagen ger deltagarna en bra kunskap kring hur man hittar bland alla nyckeltal och hur man med hjälp av Kolada kan analysera sina resultat. Deltagarna får själva gör urval och lära sig att spara. Ett antal övningsuppgifter behandlas. Vidare beskrivs också fortsatt utveckling bland annat kring statistik per enhet.

Kursdatum:

30 mar, 2020: Analysera resultaten med Kolada, Stockholm Boka Läs mer…

3 jun, 2020: Analysera resultaten med Kolada, Malmö Boka Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Karlstad, Stockholm

Hans Petersson, 0725-052928,
hans.petersson@kef.se

 

Umeå, Luleå

Ingela Karlsson, 072 – 061 90 60, ingela.karlsson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8-12)
medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png