Ändrad redovisningsprincip och rättelse av fel (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Detta är en e-kurs om Rådet för kommunal redovisnings ”Rekommendation R12 – Byte av redovisningsprincip, rättelse av fel eller ändring av uppskattningar och bedömningar”.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Kursledare

E-kursen hålls av Ola Eriksson och Ingela Karlsson, båda från KEF.

”Lag om kommunal bokföring och redovisning” som trädde i kraft 2019, tillsammans med nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) innebär införande av nya redovisningsprinciper. Det innebär också ett förtydligande av redan idag gällande redovisningsprinciper.

Ola Eriksson har lång erfarenhet av utbildning och rådgivning främst inom kommunal sektor. Ola driver för närvarande bl.a. ett projekt om utformning av mål för god ekonomisk hushållning. Ola har skrivit en mängd böcker och skrifter, främst inom områdena redovisning och intern kontroll.

Ingela Karlsson har över 20 års erfarenhet från kommunal sektor varav de senaste åren som ekonomichef med styrning och ledning på strategisk nivå för hela kommunkoncernen. Ingela har tidigare även jobbat på KEF med utbildning inom bland annat coaching och förändringsledning samt är diplomerad ICF-coach. 
Numera jobbar Ingela som ekonomichef på Länstrafiken i Norrbotten AB.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av rekommendationen med kommentarer om den praktiska tillämpningen.

Förutom en genomgång av rekommendationens bestämmelser, tas bland annat följande frågor upp:

  • Rättvisande bild enligt LKBR
  • När kan reglerna om ändrad redovisningsprincip tillämpas?
  • Vad är skillnaden mellan ändrad redovisningsprincip, rättelse av fel och ändrade uppskattningar?
  • Hur ska balanskravet hanteras vid tillämpning av R12?
  • Hur förhåller sig R12 till reglerna i RKR:s andra rekommendationer?
  • Ska rekommendationen även tillämpas på drift- och investeringsredovisningen?
  • Utformning av tilläggsupplysningar?

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med upprättande eller granskning av årsredovisningar i kommun, region eller kommunalförbund.

Pris

Medlem i KEF: 600 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 800 kronor exkl. moms.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Faktureringsfrågor
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

 

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram