Årsredovisningen – en viktig del av de förtroendevaldas verktygslåda (On demand)

Arrangör:

On demand i kommuner och regioner

Ytterst har de förtroendevalda i uppgift att utöva ansvarsutövningen. Som en viktig del i detta ska de granska, upprätta eller besluta om årsredovisningen. Vad står det egentligen i en årsredovisning och varför står det som det gör? Vilka delar av årsredovisningen måste man som förtroendevald förstå och hur hänger de olika delarna ihop? På denna kurs får du ökade möjligheter att konkret förstå och kritiskt läsa en kommunal/regional årsredovisning. Kursen innehåller även ett antal diskussioner kring årsredovisningens utformning.

 Kursen innehåller följande delar,

  • Bakgrund och syfte med en årsredovisning i offentlig sektor.
  • Vad är god redovisningssed?
  • Grundläggande redovisningsbegrepp.
  • Översikt över gällande lagstiftning.
  • Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.
  • Förvaltningsberättelsens syfte och innehåll.
  • God ekonomisk hushållning och balanskravet.
  • Synnerliga eller besynnerliga skäl.
  • Praktisk case och övningsuppgifter.

Kursansvarig

Inspiration, entusiasm och förståelse är nyckelord för Roland Svensson när det gäller utbildning. Roland har en gedigen erfarenhet av ämnet och har genomfört föreläsningar i 110 av Sveriges kommuner, hälften av landstingen/regionerna samt på bland annat Kristianstad högskola. Han är även medförfattare till tre böcker om intern kontroll och en om riskanalys

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram