Återhämtning på gång: Vart tar konjunkturen vägen efter pandemin?

Mycket talar för att 2021 och 2022 blir år som präglas av en relativt stark återhämtning efter pandemin. Men hur stark blir den? Och vad händer efter det? Vilken konjunkturutveckling kan vi se framför oss i det lite längre perspektivet?

Vad är att vänta när det gäller tillväxt och skatteunderlag – för Sverige som helhet och i olika delar av landet? Hur stor utmaning kan långtidsarbetslösheten tänkas bli? Vad är rimliga prognoser för inflation, inflationsförväntningar och räntenivåer? Vilken roll kan ändrade befolkningstrender spela för konjunkturen?

Panel:

Annika Winsth, chefsekonom Nordea

Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet

Tid:
Ti 7 sept
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram