Bemanningsekonomi

Bemanningsekonomi – en väsentlig del av den ekonomiska styrningen
Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90% av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta?

 

Kurstillfällen:

26 nov, 2020: Bemanningsekonomi, Distansutbildning Boka Läs mer…

9 mar, 2021: Bemanningsekonomi, Distansutbildning Boka Läs mer…

 

 

Kursinformation

Frågor om kursen

Roland Svensson, 072-065 00 57
roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)
Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png