Bemanningsekonomi

En väsentlig del av den ekonomiska styrningen

Personalkostnaderna utgör en väsentlig del av kommunernas kostnader och inom till exempel omsorgsverksamheterna ligger personalkostnaderna på 85-90 procent av budgetramen och utgör nästan uteslutande den påverkningsbara delen av budgeten. På vilket sätt kan vi styra och få kontroll på personalkostnaderna och vad krävs för att göra detta?

 

Kurstillfällen:

21 okt, 2019: Bemanningsekonomi, Stockholm Kontakta admin Läs mer…

3 dec, 2019: Bemanningsekonomi, Malmö Anmälan Läs mer…

 

 

Kursinformation

Frågor om kursen

Roland Svensson, 072-065 00 57
roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90
Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png