Covid-19 och arbetslivet – hur kommer det nya normala att se ut?

Coronakrisen är på väg att i grunden förändrat arbets- och samhällslivet. De flesta organisationer har på ett eller annat sätt anpassat sig för att minska smittspridningen och begränsa de operativa riskerna. Vissa har gått så långt som till att göra digitalt hemarbete till standard. Andra har stannat vid att införa nya rutiner för skydd och hygien.

Men vad i allt det nya kan väntas bli permanent? Hur vanliga kan pandemier rimligtvis bli? Med pandemin som en reell riskfaktor – hur kan man på bästa sätt säkra sin verksamhet? Hur kommer arbetsplatser och arbetsmetoder att vara utformade när vi väl har lagt denna pandemi bakom oss? Vad är det nya normala? Och vilken inverkan kommer omställningen att ha på kommunala och regionala verksamheter?

 

 

Panel

Agnes Wold, professor klinisk bakteriologi Göteborgs universitet

Malin, HR-chef Kommuninvest

Kursinformation

Frågor om kursen

Teknisk support

Administrativa frågor

Teknisk support

Kursarrangör

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer