Den analyserande ekonomen

– förbättra dina kunskaper i styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten

 

I denna tredagarsutbildning tar vi fasta på ekonomens allt bredare roll i att vara ett stöd för ledning och verksamhetsansvariga i utvecklingen och styrningen av verksamheten. Utbildningen ska också bidra till att du i ökad grad ska kunna medverka i utveckling och förbättring av de ekonomiadministrativa processerna.

 

Kurstillfällen:

6 feb, 2020 - 7 feb, 2020: Den analyserande ekonomen, Stockholm Boka Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Göran Persson Lingman, 072-061 90 60
goran@kef.se 

Administrativa frågor

Eva Virtanen, 72-061 70 90 (kl. 8-12)
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

 

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png