Den digitala ekonomen

Rollen som ekonom och controller utvecklas i en riktning som inte alltid går att förutsäga. Det vi med säkerhet vet är att olika digitala lösningar tränger in i vår tillvaro och gör den enklare. Detta gör att ekonomerna kan fokusera på mer intressanta arbetsuppgifter såsom analys, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Frågan är bara hur de olika digitala verktygen kan användas samt vart vi troligen är på väg? Under denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter den framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad Kommunalekonomerna själv anser vara relevant och troligt. Kursen bygger dels på KEF:s arbete med dessa frågor dels på aktuell forskning inom området. Därutöver kommer fokus att ligga på hur ekonomerna i praktiken kan använda olika verktyg.

Kursdatum:

16 okt, 2019: Den digitala ekonomen, Stockholm Anmälan Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Roland Svensson, 072-065 00 57,
roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Eva Virtanen, 072-061 70 90  08.00-12.00
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png