Den kommunala låneskulden 2020: Vad säger nya siffrorna?

Kort tid före detta webbinarium lanseras årets upplaga av rapporten ”Den kommunala låneskulden”. Rapporten ger en uppdaterad bild av kommuners och regioners investeringar, lån och skuldsättning.

Hur ska kommunsektorn hantera balansräkningarna i de kärvare tider som av allt att döma väntar? Hur är det lämpligt att resonera kring t ex resultat, balanskrav, soliditet och god ekonomisk hushållning? Ska investeringsnivåerna bibehållas eller t o m höjas? Eller kommer svaga resultat att driva fram en ambitionssänkning i investeringsplanerna? Vad kan och bör staten göra?

 

 

Panel

Eva Mörk, professor nationalekonomi Uppsala universitet

Susanne Spector, senioranalytiker Nordea

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest

Kursinformation

Frågor om kursen

Teknisk support

Administrativa frågor

Teknisk support

Kursarrangör

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer