Digitala bokslutsspecifikationer

– slut på manuellt arbete i Huddinge

Dagens seminarium ger dig som arbetar med bokslutsspecifikationer ett unikt tillfälle att ta del av hur Huddinge kommun med ett nytt IT-stöd rationaliserat och höjt kvalitén i sitt arbete med bokslutsspecifikationer. Du som deltar idag kommer att få inspiration och konkret kunskap som du kan tillämpa i ditt eget arbete. Seminariet är ingen kurs utan ett seminarium där vi får ta del av hur Huddinge digitaliserat en rutin som tidigare krävde mycket manuellt arbete.

Tillfällen

Inga TillfällenInformation

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

medlem@kef.se

Bekräftelse

Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en vecka innan start.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram