Digitalisering i praktiken (e-kurs)

Arrangör:
Form:

I coronakrisens spår sker stora samhällsförändringar. Trender som fanns redan före viruset har förstärkts och accelererat. Digitaliseringen är kanske det tydligaste exemplet. E-handel och digitala möten har ökat explosionsartat. Del två av ekonomichefsdagarna 2021 handlar om digitalisering i praktiken inom kommunal sektor. Företrädare från Upplands Väsby, Höganäs och Borås kommuner berättar om sitt arbete med att digitalisera för att effektivisera och öka tillgänglighet.

Detta är en inspelad föreläsning från dag två av Ekonomichefsdagarna 2021, den 15 januari 2021. 

Föreläsningarna omfattar totalt 3 timmar.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Innehåll

 • Digitalisering och AI är en förutsättning för Sveriges framtid
  – Patrick Eckemo

  Patrick Eckemo är senior rådgivare på DIGG, där han har varit med från starten och byggt upp DIGG som chef för utveckling och främjande samt varit ansvarig för regeringsuppdraget för AI. DIGG har beräknat att det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av (befintlig) AI-teknik
  uppgår till cirka 140 mdkr årligen.

 • Styrmodell för digital strategi, organisation och finansiering
  – Derk de Beer & Stig Fjeldheim

  Derk de Beer är ekonomidirektör och digitaliseringsdirektör i Upplands Väsby kommun. Derk utsågs till ”Årets kommunalekonom”2013. Stig Fjeldheim är chef på digitaliseringsenheten i Upplands Väsby kommun. Derk och Stig kommer att berätta om kommunens strategi för att med ledningens engagemang finansiera och få fart på rätt utvecklingsprojekt med rätt effekt.

 • Digitalisering inom äldreomsorgen – så når vi effekter
  – Maria Jonsson
  Maria Jonsson är förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. Borås Stad är en av tio modellkommuner, utsedda av SKR, för utveckling av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Maria och Borås Stad har nyligen mottagit Västra Götalandsregionens pris ”Årets digitaliseringsinitiativ” för sitt förebyggande arbete.

 • Smartare administration med ”Swish-Robban” och andra digitaliserade ekonomiprocesser 
  – Sandra Flodmark
  Sandra Flodmark är redovisningsansvarig i Höganäs kommun. I den rollen har Sandra arbetat med att digitalisera de administrativa processerna. Sandra kommer bland annat berätta om avdelningens nya arbetskamrat”Swish-Robban”.

Pris

Medlem i KEF: 1 200 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 1 500 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ e-kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kurs

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se
Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram