Ekonomi för chefer (On demand)

Arrangör:

On demand i kommuner och regioner

Syftet med denna endagsutbildning är att öka chefers kunskaper i kommunal ekonomi. Utbildningen är en ”on demand utbildning” som ges lokalt i kommuner och regioner.

Varför en ekonomiutbildning för chefer?

KEF har tagit fram en utbildning som ger chefer i kommunal verksamhet en möjlighet att förbättra och uppdatera sina kunskaper om den kommunal budgetering, uppföljning och redovisning. Målsättningen med utbildning är, förutom att öka chefers kunskap i kommunal ekonomi, också att chefen skall kunna få större möjligheter att kommunicera med ekonomer kring ekonomistyrning och redovisning.

Utbildningen innehåller ett antal övergripande föreläsningar som ger grundläggande kunskaper om lagstiftning och teoretiska metoder/modeller. Tanken är att dessa föreläsningar skall kompletteras med lokala förutsättningar för den kommunala ekonomin. Utbildning som specialanpassas för beställaren, är alltså tänkt fokusera på grundläggande baskunskaper varvat med lokala modeller. Utbildningens innehåll går att styra utifrån kommunens eller landstingets behov. Utbildningen kan ges över en eller två dagar.

Exempel på tänkbart innehållet i utbildningen

  • Den kommunala sektorns finansiering och verksamhet - Vad skiljer en kommun eller region från ett företag? Hur påverkar det ekonomistyrning och redovisning?
  • Budgering och uppföljning - Hur fungerar budgetprocessen i en kommun eller region? Vilka modeller och metoder för budgetering och resursfördelning används? Ekonomistyrning. Fördelar och nackdelar med olika metoder. Den kommunala resursfördelningsprocessen – mer än bara siffror. Hur följer man bäst upp sin verksamhet tillsammans med ekonomen? Målstyrning – vad krävs för att sätta kvalitativa mål?
  • Redovisning - Varför redovisning och vilken nytta har vi av den? Ekonomiska grundbegrepp. Vad är en kod- och kontoplan och hur används det? Vad är och hur tolkar man en resultat- och balansräkning? Vad är en investering och hur påverkar den ekonomin?
  • Finansiell bedömning - Hur analyserar och tolkar man en kommuns eller en regions ekonomiska utveckling och ställning? Vad är och innebär god ekonomisk hushållning och balanskravet?

Kursansvarig

Utbildningen leds av Hans Petersson på KEF. Han är väl förtrogen med den kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på Kommunekonomernas förening (KEF) och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi. Han tidigare lett ett antal ekonomiutbildningar för chefer av olika slag.

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram