En effektivare ekonomistyrning i kommunsektorn: Vad behöver göras?

Regeringen tillsatte förra året en utredning med uppdrag att se över kommunallagens bestämmelser om ekonomistyrning. Denna ska, med utredare Clas Olsson i spetsen, senast 24 september redovisa sitt uppdrag.

Utifrån den processen publicerar Kommuninvest i augusti en särskild fokusrapport. Den inriktas på ett par av huvudpunkterna i utredningsuppdraget. Inte minst görs en analys av om det är lämpligt att införa en övre gräns för utgifter samt krav på nivåer för resultat och skuldsättning för kommuner och regioner.

Hur står det, mot denna bakgrund, till med ekonomistyrningen i kommunsektorn? Var finns styrkor och svagheter? Vilka eventuella brister behöver åtgärdas? Är detta ett område där det finns mycket att göra? Eller bör det snarare handla om en omgång finjusteringar?     

Panel:

Clas Olsson, utredare och generaldirektör på Ekonomistyrningsverket (ESV)

Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest

Tid:
Må 27 sept
kl 14.00-15.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se, 070-752 49 47

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram