Etik för kommunalekonomer

Datumet kan komma att ändras på grund av yttre omständigheter. 

Etik för ekonomer ger grundläggande kunskaper om etik och moral. Under kursen kommer en del uppgifter att diskuteras som kan vara svåra att hantera i verkligheten.

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer här. 

Kursdatum:

Inga Kurstillfällen

Kursinformation

Frågor om kursen

Roland Svensson, 072-065 00 57,
roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Program

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png