Excel Pivottabeller

     

Kurserna genomförs av Infocell i samarbete med KEF. Medlemmar i KEF får rabatterat pris på alla Infocells kurser.

 

Du får massor med användbara tips och många aha-upplevelser under kursdagarna. Ta chansen att förbättra dina analyser och rapporter i Excel! Kursen är pedagogisk upplagd och vi kommer hela tiden att varva kursledarens exempel med egna övningar. Självklart sitter du vid en egen dator hela kursen. Alla deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne.

Kurstillfällen

  • Stockholm City 20-21 april
  • Göteborg 6-7 maj
  • Malmö City 11-12 maj
  • Stockholm City 25-26 maj

DEL 1

EXCELTABELLERNAS HEMLIGHETER
• Så infogar du och formaterar tabeller på två sekunder.
• Slipp att låsa fönsterrutor manuellt, få filter automatiskt och dina formler kopieras och klistras in per automatik
• Skapa summeringar av tabellen med en knapptryckning
• Låt dina diagram uppdateras automatiskt med nya data
• Uppdatera dina pivottabeller till dynamiska områden
• Koppla knappsatser till dina tabeller för snygg och effektiv filtrering

BLI EN MÄSTARE PÅ PIVOTTABELLER
• Därför är pivottabeller överlägset formler och funktioner
• Skapa en pivottabell som ersätter alla andra tabeller
• Att uppdatera och beräkna med olika funktioner i pivottabeller
• Gruppera din tabell och få fram den information du för tillfället vill analysera
• Så hanterar du datum och tid automatiskt i pivottabeller
• Använd tidslinjer för att filtrera överlappande tidsperioder
• Analysera data med hjälp av pivottabeller – praktiska tips om generering, formatering och layout
• Lär dig ställa in standardinställningar för dina pivottabeller, så att du slipper formatera pivottabellerna varje gång
• Dra nytta av pivottabellernas alla funktioner och bli trygg i redigeringar, uppdateringar och förändringar
• Skapa effektiva beräkningar/mätvärden i dina pivottabeller
• Lär dig hantera funktionen HÄMTA.PIVOTDATA

DEL 2

SKAPA DYNAMISKA DASHBOARDS
• Så gör du dynamiska presentationer med pivotdiagram
• Att använda trafikljus, färgskalor och datastaplar i pivottabeller
• Gå runt pivottabellernas fasta design och skapa egendesignade rapporter med funktioner mot pivottabeller
• Lär dig bygga en dynamiskt dashboard med pivottabeller, pivotdiagram och knappsatser

POWER QUERY – SKAPA EFFEKTIVA DATAUNDERLAG TILL PIVOTTABELLER
• Hämta, tvätta och ladda data till Excel på ett effektivt sätt med Power Query
• Ersätt onödigt klipp-och-klistra-jobb med automatiserade flöden
• Så slår du ihop flera tabeller till en tabell med Power Query

POWER PIVOT – INBYGGT BESLUTSSTÖD I EXCEL
• Så skapar du en pivottabell utifrån flera Exceltabeller som datakälla
• Beräkna distinkta antal i en pivottabell
• Skapa rapporter med pivottabeller och pivotdiagram kopplade till din datamodell/kub

PIVOTDIAGRAM – ETT DIAGRAM SÄGER MER ÄN 1000 SIFFROR
• Smarta tips för effektiv diagramhantering
• Bemästra layout, formatering och filtrering av dina diagram
• Skapa kombinationsdiagram på 20 sekunder

SMARTA MAKRON FÖR HANTERING AV PIVOTTABELLER
• Rensa alla utsnittsfiltreringar med en knapp
• Uppdatera alla pivottabeller och/eller datakopplingar
• Ta bort alla pivottabeller med ett klick
• Makron för talformat och rapportlayouter


Kursblad (pdf)

Boka

Kursinformation

Frågor om kursen

Tobias Ljung, Infocell
tobias@infocell.se
072-215 87 11

Administrativa frågor

Kella Norlander, KEF
kella.norlander@kef.se
070-233 54 80

Kursarrangör

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca två veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png