Exploateringskalkyler och kassaflöde

I samband med exploatering så är det inte bara redovisningen som måste beaktas utan även hur kassaflödet påverkas. Detta är en kursdag som ingår i controllerprogrammet för investering och exploatering som omfattar 11 dagar. Kursdagen går att delta på separat.

Tillfälle:

8 dec, 2021: Exploateringskalkyler och kassaflöde, Distansutbildning Fulltecknad! Läs mer...

Information

Frågor om innehåll

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)

medlem@kef.se

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca en vecka innan kursstart.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram