Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning

Det sker mycket byggande och exploatering i Sverige, både i stora och små kommuner. Det finns dock många aspekter som måste beaktas i en kommun både avtalsskrivningar, skatter moms, etc. Kursen kommer att blanda teori med praktikfall.

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i frågor rörande avtal och redovisning i exploateringsprocessen. Vi kommer att vandra i gränslandet mellan arbetet med exploatering och avtal till moms, skatt och redovisningsfrågor. Kursen är unik eftersom den riktar sig till alla som jobbar med eller konsekvenserna av exploateringsfrågor.

 

Kursdatum:

12 mar, 2020 - 13 mar, 2020: Exploateringsprocess från detaljplan, avtal till redovisning, Stockholm Boka Läs mer…

 

 

 

 

Kursinformation

Frågor om kursen

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se

Ola Eriksson, 026-12 82 82, ola.eriksson@kef.se

 

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Eva Virtanen , 072-060 50 22 (kl. 8–12)

Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png