Exploateringsredovisning för sakkunniga revisorer

Markexploatering är en ekonomiskt omfattande verksamhet i många kommuner. Korrekta beslutsunderlag och rapportering om exploatering förutsätter kunskaper om redovisningsreglerna som utgör förutsättningar för kalkylering och budget. Under 2019 har redovisningen av intäkter fått stor uppmärksamhet men uppdelningen mellan drift och investering samt hantering av kommun- och koncerninterna poster är också områden som behöver uppmärksammas.

 

Kurstillfällen:

Inga Kurstillfällen

 

Kursinformation

Frågor om kursen

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se

Ola Eriksson, 026-12 82 82, ola.eriksson@kef.se

 

 

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Eva Virtanen , 072-060 50 22 (kl. 8–12)

Medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

 Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png