Framgångsrik heltidsresa med enhetschefer vid vägs ände? (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Sveriges kommuner arbetar för att heltidsarbete ska vara norm inom bland annat äldreomsorgen, en verksamhet där cheferna och personalen har betydande inverkan på kvalitet och ekonomi. I en uppmärksammad examensuppsats ”Chefer vid vägs ände…”, med fokus på enhetschefers arbetssituation, ges en beskrivning av arbetsrelaterade krav som inte står i proportion till de befintliga resurserna. Och samtidigt förväntas just dessa enhetschefer vara drivande i ett omfattande heltidsprojekt som utmanar den gamla kulturen när det gäller schemaläggning och bemanning.

Detta är en inspelning från den 11 juni 2021. 

Kursen är 2 timmar och 48 minuter. 

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Kursinnehåll

Om det är möjligt att genomföra en framgångsrik heltidsresa med ”chefer vid vägs ände” är den frågeställning som är i fokus vid detta webbinarie. Vi utgår från aktuell forskning och ett praktiskt case från Ulricehamns kommun där Myrna Palmgren nyligen har utvärderat kommunens arbete.

I Ulricehamns kommun är Heltid som norm en strategi för att säkra kompetensförsörjning. Det ändrade arbetssättet inom äldreomsorgen har genomförts med de äldres behov i centrum och med fortsatt låg kostnadsnivå. En nyligen genomförd utvärdering av kommunens arbete visar på förbättringspotential. Bland annat har det blivit tydligt att enhetscheferna har en nyckelroll och behöver ges rätt förutsättningar.

För vem passar kursen?

E-kursen riktar sig till en bred målgrupp: äldreomsorgens chefer på alla nivåer, projektledare, ekonomer – till alla i kommunen som på något sätt är involverade i planering och uppföljning av personalintensiva verksamheter.

Föreläsare

Hampus Jendle och Andreas Nilsson tilldelades nyligen KEF:s utmärkelse för ”Årets kommunalekonomiska examensarbete” för sin uppsats med titeln "Chefer vid vägs ände – En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning".

Susanne Åhman har arbetat på ledningsnivå i flera kommuner. Bland annat som socialchef, men också som enhetschef. Susanne är nu planeringschef i Ulricehamns kommun och har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med att införa heltid som norm.

Myrna Palmgren är doktor i optimeringslära och har hållit utbildningar i bemanningsplanering och schemaläggning under nästan 15 års tid. 2012 utsågs Myrna till Årets Kommunalekonom. Myrna har nyligen gjort en utvärdering av Ulricehamns kommuns arbete med heltid som norm.

Niklas Anemo är kanslichef i Kommunalekonomernas förening. Niklas har 25 års erfarenhet från ledningsarbete på strategisk nivå i kommunal sektor, senast som ekonomichef i Ulricehamns kommun.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Pris

Medlem i KEF: 1 400 kronor exkl. moms. 
Icke medlem: 1 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Information

Frågor om innehåll

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Administrativa frågor

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram