Framtidens ekonomroll (On demand)

Arrangör:

Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en ”möjliggörare” i kommun och region. Det innebär att kraven och förväntningarna på ekonomrollen ökar. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs troligtvis fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning.

Detta föredrag bygger på de två projekt som KEF tillsammans med bland annat KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning) i Lund arbetat intensivt med under 2019-2020 och där en skrift/bok var klar under våren 2020 samt ett projekt om framtidens ekonomroll. Vad vi huvudsakligen har kommit fram till genom enkätstudier och intervjuer och hur ekonomerna ser på sin roll kommer att tas upp under detta föredrag bland mycket annat.

Utbildningen behandlar bl.a.

  • Kort om projekten och varför de initierades
  • Hur kommer ekonomrollen att förändras och vad är mest troligt?
  • Hur digitala är dagens ekonomer och hur ser utvecklingen ut?
  • Vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmsta åren och hur kan Coronaepidemin komma att påverka oss?

Föreläsare

Kursledare är Roland Svensson, Kommunalekonomernas förening. Roland har omfattande erfarenhet som konsult, utbildare och nu även författare i ämnet. Roland har mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn och har vid ett flertal tillfällen föreläst för ekonomer i den offentliga verksamheten. Roland har genomfört flertalet inspirationsföreläsningar och utbildningar på temat framtidens ekonomroll.

Information

Frågor om innehåll

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor
Bekräftelse

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram