Framtidens ekonomroll (On demand)

Rollen som ekonom och controller utvecklas alltmer till att bli en ”möjliggörare” i kommun, landsting och region. Det innebär att kraven och förväntningarna på ekonomrollen ökar. För att kunna svara upp mot dessa förväntningar behövs troligtvis fördjupade fackkunskaper och goda insikter i bland annat kommunikation, ledarskap och omvärldsbevakning.

Kommunalekonomernas förening kommer under 2016 att arbeta med projektet ”framtidens ekonomroll”. En del i detta projekt är att Kommunalekonomerna under våren 2016 får besvara en enkät med ett antal påståenden kring framtidens ekonomroll. Därefter kommer två seminarier att genomföras där svaren i enkäten diskuteras.

Denna inspirerande utbildningsdag kommer vi att diskutera flera av de komponenter den framtida ekonomen/controllern kan behöva samt vad Kommunalekonomerna själv anser vara relevant och troligt.

Kursansvarig

Kursledare är Roland Svensson från KEF. Roland har mer än 20 års erfarenhet av den kommunala sektorn och har vid ett flertal tillfällen föreläst för ekonomer i den offentliga verksamheten. Roland har genomfört flertalet inspirationsföreläsningar och utbildningar på temat framtidens ekonomroll.

Kursinformation

Frågor om kursen

Finns det ett intresse att anordna utbildningen i din kommun/landsting, ta en kontakt med Roland Svensson på telefon 072- 065 00 57 eller på mejl roland.svensson@kef.se

Administrativa frågor

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer