Gemensam utvecklingsdag för ekonomer och chefer inom socialtjänst och omsorg

Idag upplevs ofta ”skilda världar” mellan ekonomer och verk­sam­hetsföreträdare. Hur förbättrar vi ekonomernas verksamhetskompetens och verksamhetschefernas ekonomiska kompe­tens? Under kursdagen kommer vi att fokusera på hur ni kan uppnå ett bättre samarbete och samsyn för att uppnå en bättre styrning och ledning samt uppföljning av verksamheterna. 

 

Kursdatum

14 okt, 2019: Gemensam utvecklingsdag för ekonomer och chefer inom socialtjänst och omsorg, Stockholm Inställd! Läs mer…

Kursinformation

Frågor om kursen

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se

                                                        

 

Administrativa frågor

Eva Virtanen, 072-061 70 90  (kl. 08.00-12.00)
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10

Kursarrangör

KEF

Kursform

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png