God ekonomisk hushållning (e-kurs)

Arrangör:
Form:

– Nytt förslag presenteras och diskuteras

Denna e-kurs vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att utveckla och uppdatera riktlinjer kring God ekonomisk hushållning.

E-kursen är inspelad den 8 oktober 2021 och är 4 timmar och 45 minuter.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se. När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Innehåll

Under 2020 fick en särskild utredare i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Uppdraget ska redovisas senast i september 2021.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade,
  • undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och
  • föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

Vi får lyssna på Agneta Rönn och Daniel Santesson som redovisar utredningens förslag. Därefter kommer Hans Stark från SKR att lyfta fram hur man ser på förslaget och hur man skall verka för stärka God ekonomisk hushållning i kommunsektorn.

Därefter redovisas praxisstudier, genomförd av KEF, kring hur kommunerna och regionerna har utformat i första hand sina riktlinjer, men även mål för god ekonomisk hushållning. Tanken är att belysa praxis, men även lyfta fram intressanta exempel från kommuner och regioner som kan leda till att ytterligare öka kvaliteten på riktlinjerna i kommuner och regioner. Några avslutade råd lämnas också.

Föreläsare

Föreläsare Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening (KEF). Hans är ansvarig för dagen. Han har lång och gedigen erfarenhet av området kommunal ekonomi och redovisning. Han sitter med som expert i utredningen i en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Vi får lyssna på Agneta Rönn som har ansvarat med arbetet med utredningen ”en effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Medverkar gör också Daniel Santesson från utredningen.

Vidare medverkar Hans Stark från SKR. Han har deltagit i utredningen som expert.

Pris

Medlem i KEF: 4 000 kronor exkl. moms. 
Icke medlem: 4 600 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–3 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Kontakt & förfrågningar

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Information

Frågor om innehåll

Tekniska frågor:
Johanna Lundgren
0720-60 50 22, johanna@kef.se

Administrativa frågor

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram