Granskning av den sammanställda redovisningen för sakkunniga revisorer

Kommunalekonomernas förening och SKYREV inbjuder till en temadag om granskning av den sammanställda redovisningen. SKYREV har i sitt arbete med att succesivt införa en kommunal tillämpning av ISA som första rekommendation tagit fram ”Kommentarer till ISA 600: Särskilda övervägande – revision av koncernredovisningar”. Syftet med temadagen är att ge yrkesrevisorer kunskaper för att utföra granskningen av den sammanställda redovisningen på ett sätt som motsvarar intentionerna i SKYREV:s rekommendation.

Kursdatum:

Inga Kurstillfällen

Kursinformation

Frågor om kursen

Ola Eriksson, 026-12 82 82,
ola.eriksson@kef.se

Per-Åke Brunström 076-117 81 55,
perake.brunstrom@se.ey.com

Administrativa frågor

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Emilia Simons, 072-060 50 22
medlem@kef.se

Kursarrangör

KEF

Program

Ladda ner program

Bekräftelse

Besked om deltagande och mer information skickas ut via mejl ca 2 veckor före kursstart.

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png