Gröna lån 5 år: Hur mycket grönare ska vi bli?

Kommuninvests Gröna lån har vuxit snabbt under de första 5 åren och kommer sannolikt att fortsätta växa. Sedan starten har det beviljats över 70 miljarder kronor i Gröna lån, fördelade över dryga 360 investeringsprojekt i fler än 150 kommuner och regioner. Om man nu ser på de gröna investeringarna i ett framtidsperspektiv – vad kan vi då räkna med?

Är det de gröna investeringarna som ska ta oss ur krisen? Hur stor roll kommer kommuner och regioner att spela i det långsiktiga klimatarbetet? Kommuninvest kommer från början av 2021 att vässa klimatkraven för grön finansiering av nya byggnader. Hur ska kraven utvecklas? Hur mycket ska den gröna omställningen drivas på?

 

Panel

Johan Kuylenstierna, vice ordf Klimatpolitiska rådet

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala

Jonas Högset, chef för Fastighet och Boende Sveriges Allmännytta

Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest

Kursinformation

Frågor om kursen

Teknisk support

Administrativa frågor

Teknisk support

Kursarrangör

http://kef.hosterspace.com/wp-content/uploads/2016/11/divider_image_17.png

Distansutbildningar hos KEF

Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktionerna för möten och resor. Därefter hoppas vi kunna erbjuda deltagande både på plats och via webbsändning. Läs gärna mer om hur våra distansutbildningar funkar:

Läs mer