Hållbar ekonomi med förnybar energi (e-kurs)

Arrangör:
Form:

I samarbete med Soltech Energy

När samhället behöver ställa om till mer hållbara lösningar förväntas kommuner och regioner vara i främsta ledet. Solenergi är en av lösningarna i omställningen till ett mer hållbart samhälle och efterfrågan på information och kunskap om lönsamma och effektiva lösningar är stort. Solceller som energilösning växer starkt på marknaden och har stor potential för att åstadkomma hållbara och kostnadseffektiva, men också estetiskt tilltalande, anläggningar.

Under denna inspelade föreläsning får du en bild av solenergimarknaden i stort. Du får en överblick över möjligheter och utmaningar med olika lösningar och hur en fastighet med solenergi fungerar och hur det påverkar energieffektivitet och ekonomi. Du kommer att få ta del av exempel från installationer på tak och fasad. Det görs även en genomgång av de regelverk som gäller och vilka möjligheter som finns för bidrag och subventioner.

Du får också tillfälle att möta Mattias Prytz, numera driftingenjör i Halmstads Fastighets AB, som berättar om sina lärdomar om hur man bäst går tillväga och om hur de arbetat tillsammans med bland annat arkitekter och konsultbolag.

Kommuninvest berättar om regioners och kommuners möjligheter till grön finansiering, och hur detta kan påverka intern samverkan och styrning samt finansieringskostnader.

Skövde kommun berättar om sitt koncernövergripande arbetssätt för att spara energi och sänka kostnader, samt om hur de har utvecklat sina investeringskalkyler för solenergilösningar, utifrån en tydlig inriktning att växa klimattåligt.

Föreläsningen spelades in den 17 mars 2021.
Kursen är 2 timmar lång.

Du tar del av kursen på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se.
När du beställt kursen får du åtkomst och inloggningsuppgifter till e-kursportalen.

Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl. moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen


Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Faktureringsfrågor
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram