’Handbok i effektivisering’ – hur kan kommunsektorn göra mer?

På kort sikt är kommunsektorns ekonomi stark. Tack vare statsbidragen i samband med pandemin har det skapats goda resultat och ett visst manöverutrymme. På lång sikt ser dock den ekonomiska ekvationen för kommuner och regioner minst lika svår ut som före pandemin. P g a den demografiska utvecklingen, som ger en ökande efterfrågan på välfärd, står välfärdssystemet inför ett stort och växande finansieringsgap. Att denna utveckling även kan förväntas leda till personal- och kompetensbrist gör inte situationen lättare.

Det verkar finnas en samsyn om att åtminstone en del av problematiken bör hanteras genom effektiviseringar. Med hjälp av sådant som digitalisering, utvecklad styrning och nya arbetssätt behöver välfärdsverksamheterna göras mer effektiva. Det behöver levereras högre kvalitet med samma resurser eller samma kvalitet med mindre resurser. Men hur åstadkommer man detta i praktiken? Vad bör man prioritera – och vad bör man undvika? Vilka är de smartaste sätten att effektivisera?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest

Peter Lindroth, ordförande SmåKom

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun

Tid:
To 14 okt
kl 09.00-10.00

Format:
Zoom

Information

Frågor om innehåll

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Administrativa frågor

David Ljung, david.ljung@kommuninvest.se eller 070-752 49 47.

Bekräftelse

Skickas ut efter anmälan.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram