Har vi en ändamålsenlig redovisning? (e-kurs)

Arrangör:
Form:

Borde redovisningen vara mer eller mindre anpassad till kommuner och regioners ekonomistyrning? Finns det lagregler som borde ändras? Ligger RKR:s normgivning på rätt nivå t.ex. vid tolkningen av rimlig försiktighet kring vad som får aktiveras samt val av diskonteringsränta. Borde man normera mer eller mindre. Varför saknas krav på hållbarhetsredovisning, varför är kraven högre på redovisning än motsvarande krav på mål och budget i kommunallagen. Om efterlevnaden till reglerna brister vad är problemet?

Detta är en inspelad föreläsning från Kommek, i augusti 2020. 

Föreläsningen är drygt 45 minuter.

Kursen tar du del av på KEF:s e-kursplatform: ekurser.kef.se

Föreläsare

Michael Sjölander, EY; Peder Brant, Linköpings kommun; Annika Wallenskog, SKR.

Moderator:
Björn Brorström, Högskolan Borås.


Pris

Medlem i KEF: 300 kronor exkl.moms.
Icke medlem: 400 kronor exkl. moms.

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.


Beställ kurs

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Beställ e-kursen

Information

Frågor om innehåll
Administrativa frågor

Faktureringsfrågor:
Anne-Marie Westin,
0720-60 50 10, medlem@kef.se

Bekräftelse

Du får tillgång till kursen inom 1–2 arbetsdagar från beställningsdatum och har tillgång till kursen 12 månader från beställningsdatum.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram